supiršti

supiršti
supir̃šti, sùperša, -o tr. Klov, Ps; R, N suvesti į porą, prikalbinti tuoktis: Supiršaũ anuodu ir sužanysiu J. Sùperšu porą K. Ot pamatysi, kai aš jum supiršiù Ds. Supir̃š su kokiu seniu, ir turi gyventi, turi širdį prilenkti Krš.refl. R susitarti tuoktis: Anie patys susipir̃šo jau Akm. Ar jį vandens nuskandino, ar kas meilę pagadino, ar su kita susipiršo, kad mane jauną užmiršo? JV915. \ piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti; supiršti; užpiršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • supiršti — supir̃šti vksm. Supir̃šti pórą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsipiršti — apsipir̃šti, apsìperša, o tr. išsirinkti, prisikalbinti (merginą tuoktis): Jis jau apsipir̃šo sau merginą, bet piršlybų dar nesugėrė Jž. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžentuoti — tr. supiršti, sužentinti: Ka užaugau, apžentãvo, i gimtinėj gyvenu Bt. žentuoti; apžentuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpiršti — atpir̃šti, àtperša, o tr. 1. prikalbinti atitekėti: Nū Karaliaučiaus vokytikę atpir̃šo Sg. 2. atkalbėti nuo vedybų: Aš supiršau, aš ir atpiršiu Šts. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpiršti — išpir̃šti, ìšperša, o tr. 1. suvesti į porą, ištekinti: Beaugančią sesytėlę piršleliai išpiršo NS115. Visas dukreles piršleliai išpiršo Jž. Drobės duočiau du stuomeniu, kad mane išpirštų BsO112. Visas išpiršai, o muni užmiršai Vkš. Aš Barborą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupiršti — nupir̃šti, nùperša, o tr. 1. N, J išrinkti (vyrą, žmoną), prikalbinti tuoktis: Gerai tu man tarnavai, užtat aš tau ažmokėjau pinigais ir gerą pačią nupiršau BsPII184. Seselė jaunoji, aš tau nupiršiu, aš tau nupiršiu gražų bernelį! JV272. Duočio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papiršti — papir̃šti, pàperša, o tr. 1. pasiūlyti tuoktis: Aš jam papiršaũ mergaitę Krm. Papir̃šo tokią baidyklę, nejau: aš kanapių nesėsu ... Krš. | refl.: Šiandien atvyko jaunikaitis ir man pasipiršo MPas. 2. Mžš prk. pasiūlyti: Baigiu versti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piršlybos — sf. pl. (1) 1. R, MŽ, K senoviniu papročiu tarimasis dėl vedybų tarpininkaujant piršliui, piršimasis: Piršlys joja į piršlybas, t. y. noria supiršti J. Taip liuob būs piršlybose: dera dera, kol susidera kaip turguo[je] Trš. Sutartuvės būdavo jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piršti — pir̃šti, per̃ša (pirša SD130), o ( ė) 1. tr. SD51, R, MŽ196, N, K, J kalbinti tuoktis (ppr. apie piršlį): Pirškit, sesės, pirškit, sesės, ir manei vyrelį JV254. Piršo melavo, kol stuomenelį gavo LTR(Šll). Jis visada toli perša, o niekuomet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pranašauti — pranašauti, auja, ãvo K, J, prãnašauti, auja, avo Dk; N 1. tr., intr. skelbti tai, kas turi įvykti: Sparniukėliais klėsdamas, brudną žiemą bardamas, pranašauju pavasarėlį A.Strazd. Tūmaitienei nepasisekė Marės su Vilku supiršti, dėl to ji dabar …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”